ACCIÓ 3 Desenvolupament d’una cooperació transfronterera operativa de gestió de crisis

Socis implicats:

Socis col·laboradors:

SDIS66, DINT,

Fecha:

Del 01/2018 al 12/2020

Progrés:

Actualment, els recursos d’emergències d’un costat i altre de la frontera no es poden activar de manera automàtica. La mobilització d’aquests recursos requereix protocols que retarden en excés la seva activació i, en conseqüència, la resposta.

 

De la mateixa manera que s’ha fet pel túnel ferroviari del Pertús, aquesta acció pretén desenvolupar un Pla de Cooperació Operativa en Emergències Transfrontereres per a  activar els recursos de la manera més ràpida i automàtica possible davant d’una emergència, independentment de la territorialitat. A més d’assolir aquest objectiu principal, el pla establirà la sistemàtica d’ajuda entre bombers d’ambdós països i el sistema d’avís i comunicacions de demanda de servei.

El pla definirà:

  • El dimensionament de les respostes pels supòsits definits en el pla
  • El sistema d’avisos entre països
  • La dinàmica d’actuació dels bombers en el país veí.

 

Activitats realitzades en el marc de l’acció 3

 

Trobades per establir les bases del Pla Binacional de Cooperació Operativa en Emergències Transfrontereres

 

Millora de l’equipament i material hidràulic dels vehicles fronterers amb adquisició  de connexions hidràuliques per poder treballar en ambdós països.

 

Adquisició de terminals per a garantir les comunicacions entre bombers catalans i francesos en cas d’emergència.

 

Creació de dos Centres de Comandament Avançat Transfronterers per donar resposta a emergències en aquesta zona. S’han definit els materials que han de permetre una coordinació entre els Centres de Comandament Avançat a nivell tecnològic i logístic, i els materials i productes necessaris (pantalla tàctil, Sistema d’il·luminació, carpes, etc.).

 

Pla de formació i de retorn d’experiències entre bombers catalans i francesos. En el marc del projecte es definiran els continguts de la formació operativa de cada un dels escenaris de risc previstos i s’establirà un Pla de formació. S’impulsaran trobades i exercicis conjunts per tal d’establir el contacte i visualització de formes de treballar així com adquisició d’aprenentatges.