ACCIÓ 1 Gestió del projecte

Socis implicats:

Socis col·laboradors:

CDPO, DARP, DDGI, ONF, SDIS66, Sivu des Alberès,

Fecha:

Del 01/2018 al 12/2020

Documentos:

Progrés:

El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya és l’encarregat de coordinar el projecte COOPEREM conjuntament amb el Conseil Départamental des Pyrénées Orientals i garantir que la resta d’accions s’implementen correctament a través de les següents tasques:

  • Coordinació general del projecte, garantint la coordinació dels socis nord-sud i la comunicació amb el Secretariat POCETFA
  • Gestió administrativa y financera del projecte
  • Constitució i funcionament del Comitè de Pilotatge i Comitè Tècnic
  • Seguiment tècnic de les accions del projecte

 

Activitats realitzades en el marc de l’acció 1

 

Constitució del Comitè Tècnic (COTEC). Des de l’inici del projecte s’ha treballat per consolidar un Comitè Tècnic (COTEC) liderat pel coordinador del projecte (DINT) i representat per tots els socis del projecte, amb l’objectiu de fer el seguiment constant de les tasques del projecte.

 

Constitució del Comitè de Pilotatge (COPIL). El 24 de maig de 2018 es va constituir el Comitè de Pilotatge, amb l’objectiu d’orientar estratègicament el projecte, col·laborar amb els socis mitjançant recomanacions, actuar com a facilitadors i ambaixadors i, finalment, validar el projecte durant totes les seves etapes. Més informació >

 

Reunions del Comitè de Pilotatge (COPIL). El COPIL del projecte COOPEREM es reuneix cada 6 mesos per rebre informació de les novetat de cada acció. Més informació >

 

Reunions del Comitè Tècnic (COTEC). Per garantir el bon funcionament del projecte, el COTEC realitza reunions quinzenals (online i presencials). Més informació >

 

Equip d’Administratiu i Financer del projecte. S’ha consolidat un grup de treball per fer el seguiment de la despesa del projecte. Per tal de donar suport als gestors administratius del projecte, es va organitzar una Formació de Declaració de despeses i plataforma SIGEFA a Girona. Reunions:  14 juny 2018

 

Publicació de licitacions. S’ha establert un sistema per tal de donar publicitat de les licitacions del projecte a les dues bandes de la frontera, sempre i quan es consideri necessari segons la metodologia establerta. Aquestes són les licitacions publicades fins al moment:

  • Serveis de suport a les actuacions integrades en el marc del projecte europeu COOPEREM dins del programa europeu INTERREG, per al 2018 (enllaç)