ACCIÓ 4 Millora dels sistemes d’informació sobre infraestructures de prevenció d’incendis i el seu intercanvi transfronterer

Socis implicats:

Socis col·laboradors:

CDPO, DARP, DINT, SDIS66, ONF, DDGI,

Fecha:

Del 01/2018 al 12/2020

Progrés:

Actualment hi ha un important fraccionament i compartimentació de la informació dins de cada organització, el que limita la seva visibilitat i capacitat d’intercanvi amb la resta d’actors. Per superar aquest escenari és clau disposar d’informació fiable, actualitzada i comprensible sobre els recursos existents i planificats a banda i banda de la frontera, oferint una major capacitat de treball, tant per definir estratègies eficaces durant l’emergència (experiència del gran incendi de 2012), com per gestionar de manera eficient els programes de prevenció, en un context territorial d’alt risc i vulnerabilitat.

 

Aquesta acció contribueix a una millor circulació d’informació entre diferents actors: d’una part dels gestors de les infraestructures de prevenció com la xarxa viària forestal, els punts d’aigua i les àrees tallafoc (ONF, CDPO, DdGi, DARP), i per una altra els serveis d’extinció (SDIS66, DINT) com a destinataris operatius de les mateixes. Així mateix, les administracions locals i les associacions de voluntaris (ADF / CCFF, RISC), completen la comunitat tècnica interessada en l’acció.

 

Activitats realitzades en el marc de l’acció 4

 

Anàlisis tècnica sobre l’estat actual i les necessitats en matèria d’informació, i desenvolupament de les millores tècniques identificades. 

 

Anàlisis jurídica sobre l’organització, propietat i gestió de dades a les dues bandes de la frontera. Més enllà d’identificar les fórmules jurídiques per a formalitzar una col·laboració permanent, es farà una anàlisi de les experiències de cooperació transfronterera e gestió de riscos.

 

Millorar l’estat de les infraestructures preventives de la zona transfronterera, a través de l’adquisició d’equips per a la presa de dades sobre el terreny i el disseny d’una gestió col·laborativa de la informació.