ACCIÓ 5 Reforçar la prevenció contra el risc d’incendis per protegir la zona transfronterera

Socis implicats:

Socis col·laboradors:

DDGI, DARP, Sivu des Alberès,

Fecha:

Del 01/2018 al 12/2018

Documentos:

Progrés:

El territori transfronterer es caracteritza per tenir una localització important d’habitatges i construccions en contacte amb zona forestal, el que constitueix un risc elevat d’incendi per a persones i béns. En aquesta zona es troba també l’eix de comunicació principal entre l’estat francés i espanyol sotmès a unes característiques climàtiques extremes amb forts vents de nord i on s’estima que poden circular diàriament uns 80.000 vehicles durant la temporada d’estiu. Aquesta zona, de gran recurrència d’incendis, va ser el punt d’inici de l’últim incendi forestal important (La Jonquera). Aquesta experiència va posar en valor la importància dels punts estratègics de gestió per gestionar els incendis forestals com es va demostrar el 2012 on una infraestructura d’aquest tipus va evitar la calcinació de 3.500 ha.

 

Aquesta acció permetrà:

  • La posada en marxa d’una anticipació conjunta del risc d’incendi amb l’elaboració d’un estudi de vulnerabilitat del territori transfronterer, etapa prèvia i imprescindible per permetre una prevenció adaptada
  • Una gestió conjunta del risc d’incendi mitjançant l’execució d’infraestructures de protecció en zones estratègiques al llarg de l’eix de comunicació i serveis
  • Una gestió conjunta del risc d’incendis en dos punts estratègics de gestió situats a la carena fronterera que permetran reduir la intensitat d’un gran incendi forestal i crear una zona segura per als serveis d’extinció

 

Activitats realitzades en el marc de l’acció 5

 

Anàlisis jurídic. S’ha contractat un estudi jurídic transfronterer per tal d’identificar i comparar els condicionants a Catalunya i França pel que fa a la normativa de prevenció d’incendis, fent èmfasi en els condicionants específics pel que fa la prevenció d’incendis en l’interfase urbano-forestal (Licitació) Resultat: Estudi sobre normativa comparada en matèria de prevenció d’incendis. Propostes de millora.

 

Estudi de vulnerabilitat transfronterera. L’objecte d’aquest treball és la redacció d’un estudi de vulnerabilitat transfronterer de les zones habitades dels municipis de la Jonquera i el Pertús, que inclou un diagnòstic de la situació de risc actual, una anàlisi dels incendis potencials i una proposició de mesures complementàries de prevenció apropiades per fer front als riscos detectats (Licitació). Més informació >

 

Execució de treballs de prevenció a la zona estratègica del Mas de la Comtessa (La Jonquera). Aquests treballs sobre la vegetació s’han realitzat a partir d’un projecte executiu redactat (licitació) i tenen l’objectiu principal de crear una zona de baixa combustibilitat en cas d’incendi. Més informació >

 

Execució dels treballs de prevenció a la zona estratègica de Panissars (La Jonquera, El Perthus). Aquest treballs de reducció de càrrega de combustible ocupen un territori de 100 ha aproximadament a Catalunya i 11,25 ha a França (superfícies a definir en els projectes executius corresponents), i tenen per objectiu: evitar un possible salt de l’incendi cap a l’est de la N-II, evitar el pas de l’incendi seguint el vent dominant cap als nuclis de població i l’efectivitat adquirida treballant conjuntament les vessants Nord i Sud.

 

Execució dels treballs de prevenció al corredor d’infraestructures. Aquesta activitat es desenvoluparà durant l’any 2019-2020.