Notícies

Finalitzen els treballs de prevenció a la zona estratègica del Mas de la Comtessa

18 de January del 2019

Entre els mesos de novembre i desembre de 2018, i en el marc de l’acció 5 del projecte COOPEREM, s’han realitzat una sèrie de treballs forestals de prevenció d’incendis en 19 ha del Mas de la Comtessa (La Jonquera). Entre els objectius destaquem el de millorar l’entorn i la sensibilitat ambiental del públic, facilitar la realització de treballs silvícoles en les finques forestals properes a la zona del projecte, la ràpida extinció d’incendis per evitar que es descontrolin i es converteixin en grans incendis forestals i la col·laboració interfronterera entre els mitjans d’extinció d’incendis forestals. A més a més, es important subratllat que cal alentir l’avançament del foc i evitar la propagació cap a l’Albera i per últim assegurar la connectivitat transfronterera.

Les següents actuacions es defineixen en el projecte executiu. La primera es el condicionament de l’àrea estratègica de baixa combustibilitat. Es realitzarà una estassada del sotabosc i una tallada selectiva en 18,94 ha de l’àrea estratègica Mas de la Comtessa. La segona acció és l’arranjament de la pista principal del Mas de la Comtessa. S’arranjaran 1,23 km del camí transitable localitzat al Mas de la Comtessa. Aquest camí ja es va arranjar amb el projecte PRINCALB però s’ha malmès per les pluges en certs trams. Per tan es considera convenient realitzar un nou repàs del ferm, dissenyar nous trencaaigües i refer les cunetes.

Durant els anys 2019 i 2020 està previst realitzar treballs similars en dues àrees estratègiques properes. Aquest any s’actuarà a l’àrea del coll del Pertús- Panissars, en una superfície de 43,3 hectàrees, que han de protegir una àrea de 7.000 hectàrees des del Pertús fins a Llers i Figueres, en cas que fossin afectades per un possible incendi. S’hi invertiran 129.994,83 euros que també inclouen l’arranjament d’1 quilòmetre de vial i la construcció d’un passallís. El 2020 es farà també una intervenció a la zona del corredor d’infraestructures (AP-7 i N-II), que ha de protegir una àrea de 26.000 hectàrees.

Presentació a la premsa

Per tal de donar a conèixer als mitjans de comunicació i a la població de la zona la finalització d’aquests treballs, el dia 18 de gener de 2019 es va organitzar una presentació per la premsa per tal d’explicar els objectius i finalitats d’aquesta estassada realitzada en 19 ha en el territori del Mas de la Comtessa (La Jonquera). En el següent enllaç us podeu descarregar la nota de premsa:

Nota de Premsa (enllaç) | Convocatòria de Premsa (enllaç)