Notícies

Nova reunió del Comitè de Pilotatge a Perpinyà

29 de January del 2020

El passat dimecres 29 de gener va tenir lloc una nova reunió de seguiment per part del Comitè de Pilotatge (COPIL) del projecte COOPEREM 2018-2020 al Departament dels Pirineus Orientals, a Perpinyà. En aquesta jornada es van presentar els avanços de les accions del projectes fins a data d’avui i aquelles activitats previstes a realitzar al llarg de 2020.

Albert Ballesta (DINT), Cap de Fila, donava la benvinguda a la quarta reunió del Comitè de Pilotatge (COPIL). Seguidament donà la paraula a Pere Vila, Delegat de la Generalitat de Catalunya a Girona, i a Hermeline Malherbe, presidenta del Consell Departamental dels Pirineus Orientals. Ambdós, destacaren la bona feina realitzada per part de tots els socis i la importància de treballar de manera coordinada per garantir i preservar la seguretat de la ciutadania de la zona transfronterera.

En relació a l’Acció 1 (Gestió), Albert Ballesta (DINT) va comunicar que el projecte ha sol·licitat una prorroga fins 2021. En línies generals, el projecte segueix un bon ritme de treball. Quant a l’Acció 2, les eines de comunicació del projecte es troben en funcionament i són actualitzades freqüentment amb les diferents activitats organitzades o en les que participa el projecte: Setmana de les Regions i Ciutats a Brussel·les al “Taller sobre cooperació en serveis d’emergència”, durant la Setmana de les Regions i Ciutats a Brussel·les, a les jornades “POCTEFA y tu”, a la Jornada “Projectes de Territori” de la Universitat de Girona…

De l’Acció 3, presentada per Jordi Martin (Bombers de la Generalitat), se’n destaca l’inici de les jornades de formació conjunta entre els bombers de la Generalitat i el SDIS66. Uns 80 comandaments de banda i banda de la frontera han rebut formacions teòriques i pràctiques per conèixer les doctrines d’intervenció en cas d’incendi i aplicar-les per garantir una actuació ben coordinada, ràpida i eficient.

L’Acció 4, presentada per Romain Ducup de Saint Paul (ONF), està treballant en l’elaboració d’un plec de condicions per permetre la homogenització de dades temàtiques (planificació, gestió, operativitat) entre les administracions de totes dues bandes.

Per últim, en relació a l’Acció 5, presentada per Serge Peyre (CDPO66), s’han executat els treballs forestals per la prevenció i protecció del territori en cas d’incendi a l’àrea de Panissars. Els treballs a banda i banda de la frontera ja han finalitzat. El 2020 s’iniciaran els treballs al corredor d’infraestructures.

Clausura el COPIL, el Director Departamental del SDIS66, General JenPierre Salles-Mazou i el Director General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, Manel Pardo. Ambdós, han destacat que el foc no coneix fronteres i per tant, la transcendència d’un projecte com el COOPEREM per garantir l’eficiència de protocols d’actuació per part dels serveis d’emergència de banda i banda de la frontera.

Un cop acabat el COPIL, es va realitzar la visita al Centre de Comandament Avançat pel SDIS66 en el marc del projecte.