Socis

El Departament d’Interior assumeix les funcions relacionades amb la seguretat ciutadana, el trànsit, els espectacles públics i les activitats recreatives, les emergències i la protecció civil. A través de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments, és l’administració responsable de comandar i coordinar les intervencions en emergències.
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és l’administració responsable de la política forestal, que inclou com a eix fonamental la prevenció d’incendis. En aquest àmbit desenvolupa normativa, promou línies d’ajuts i gestiona mesures de prevenció activa i passiva (avaluació i predicció del risc, control d’activitats, vigilància, planificació i actuacions sobre el terreny).
La Diputació de Girona és una institució pública que forma part de l’administració local i està dotada de competències administratives per al govern i administració de la província de Girona. Proporciona serveis directes als ciutadans i presta suport tècnic, econòmic i jurídic als 221 ajuntaments de la província de Girona. A més, coordina serveis municipals i organitza serveis de caràcter supramunicipal.
El SDIS s’encarrega de la prevenció, la protecció i lluita contra els incendis. Altres serveis en què actua el SDIS són els accidents, els sinistres i les catàstrofes naturals així com el socors i evacuació de les víctimes en una emergència. El SDIS ha treballat puntualment amb els Bombers de la Generalitat de Catalunya quan la magnitud de l’emergència ho ha requerit.
El Département des Pyrénées Orientales es una col·lectivitat territorial competent en el àmbit de DFCI, de prevenció d’incendis com a operador i co-finançador. És un soci privilegiat dels municipis i dels seus grups que equipen els territoris contra els incendis i membre per dret del SDIS, que s’encarrega de lluitar contra incendis.
La Office National des Forêts (Oficina Nacional del Bosc), operadora de la base de dades del departament de DFCI (SIG), ha treballat a la panificació de treball DFCI en el territori transfronterer i forma part del dispositiu operatiu del SDIS. La seva participació en el projecte se centrarà en la millora dels sistemes d’informació a través la implementació de una cartografia transfronterera comuna.
El SIVU és un establiment públic de cooperació intermunicipal que agrupa 13 municipis del massís dels Albères. Té la competència de la defensa dels boscos contra els incendis i per quest motiu estableix i manté, en nom dels municipis, els equips de prevenció contra els incendis forestals en territoris sensibles.